Oferta

PROJEKTY

 • Projekty dróg, ulic i skrzyżowań
 • Projekty obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, estakady, przejścia podziemne i przepusty
 • Projekty kolejowe
 • Projekty branży sanitarnej w zakresie: wodociągi, kanalizacje, gazociągi i ciepłociągi

INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO

 • Projekty organizacji ruchu
 • Pomiary i prognozy ruchu
 • Projekty sygnalizacji świetlnej
 • Analizy bezpieczeństwa ruchu
 • Programy poprawy bezpieczeństwa ruchu
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu

NADZORY INWESTORSKIE

 • Kompleksowy nadzór nad robotami w zakresie wszystkich branż
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

DORADZTWO TECHNICZNE

 • Kompleksowy konsulting dla podmiotów publicznych jak i prywatnych w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych
 • Analizy funkcjonalno – przestrzenne
 • Studia techniczno – ekonomiczno - środowiskowe
 • Analizy ekonomiczne
 • Analizy i studia wykonalności
 • Analizy wielokryterialne
 • Projekty doradczo - promocyjne
 • Opinie techniczne
Copyright © 2009 Europrojekt. Projekt i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: biura projektowe, europrojekt, drogi, ulice, projekty drogowe, nadzory drogowe, drogi